Smluvní podmínky

INFORMACE O OCHRANĚ PRÁV UŽIVATELŮ

Vítejte na webových stránkách společnosti KOUPELNY TURNOV, Železářství Praktik, IČ: 25 26 76 21, se sídlem Trávnice 925, Turnov, 511 01, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 11454 (dále též jako „KOUPELNY TURNOV“). Před procházením těchto webových stránek si, prosím, pečlivě přečtěte podmínky pro jejich používání.
Tyto uživatelské podmínky upravují podmínky přístupu na webové stránky www.koupelnyturnov.cz, včetně jejich používání a povinností z toho vyplývajících. Vztahují se na všechny osoby, které mají v úmyslu příslušné stránky www.koupelnyturnov.cz využívat. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, ihned tyto webové stránky opusťte, prosím.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Všechna autorská práva i další práva duševního vlastnictví týkající se textů, log, grafických a zvukových prvků, animací, fotografií nebo videozáznamů, stejně jako kombinace těchto prvků, jsou vyhrazené pro KOUPELNY TURNOV a podléhají ochraně podle příslušných právních předpisů.
Tím chceme upozornit na skutečnost, že zejména obrazový materiál, loga a produktové katalogy umístěné na těchto webových stránkách mohou být předmětem autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví třetích stran.

Stahování nebo tisk obsahu těchto webových stránek jsou možné pouze pro osobní potřebu fyzické osoby, jejichž účelem není dosažení přímého anebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu. Jakékoliv šíření, zpřístupňování, úpravy, předávání odkazů a jiné používání těchto webových stránek či jejich obsahu pro komerční účely podléhá předchozím písemnému souhlasu KOUPELEN TURNOV.

Uživatel se zavazuje využívat obsah těchto webových stránek šetrným a řádným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy, bez jakéhokoliv pokusu o porušení anebo nerespektování autorských práv a vyvaruje se používání obsahu a informací získaných z těchto webových stránek pro komerční účely.

ÚPLNOST A SPRÁVNOST INFORMACÍ
V rámci aktualizace těchto webových stránek vyvíjíme maximální úsilí, aby zde poskytované informace byly správné a úplné. V žádném případě však neneseme zodpovědnost za správnost, úplnost nebo vhodnost těchto informací pro určitý konkrétní cíl.

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
KOUPELNY TURNOV nenesou žádnou zodpovědnost za případné přímé či nepřímé škody, ušlý zisk, ztráty nebo nárok na náhradu škod, které vznikly uživatelům v souvislosti s přístupem na tyto webové stránky nebo jejich využíváním.

KOUPELNY TURNOV dále nenesou žádnou zodpovědnost za ztráty vzniklé v souvislosti s počítačovými viry, které mohou Váš počítač napadnout v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a spouštění nebo stahování jejich obsahu. Stahování obsahu těchto webových stránek vykonávají jejich uživatelé a návštěvníci výhradně na vlastní nebezpečí.

KOUPELNY TURNOV nenesou žádnou odpovědnost za aktuální, bezchybný a nerušený přístup na tyto webové stránky. Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky kdykoliv jednostranně upravovat, jejich obsah jakýmkoliv způsobem a bez upozornění dočasně blokovat nebo vymazat a nenese žádnou zodpovědnost za následky vzniklé v důsledku takovýchto změn.

PROHLÁŠEÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Shromažďované údaje
Při používání webových stránek mohou být zpracovávány osobní údaje jejich uživatelů za níže uvedených podmínek. Poskytnutím svých osobních údajů dáváte v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu poskytnutých údajů pro další obchodní a marketingové účely KOUPELNY TURNOV, a to až do odvolání souhlasu.
KOUPELNY TURNOV shromažďují jen takové osobní údaje, které uživatelé webových stránek dobrovolně a vědomě poskytli. Součástí těchto údajů – kromě jiného – může být jméno, funkce, název společnosti, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Tyto webové stránky dále shromažďují v souladu se zákonem o elektronické komunikaci tzv. provozní a lokalizační údaje, tj. zejména standardní údaje o prohlížení internetu, kam patří IP adresa, druh prohlížeče a jazyk, čas přístupu a odkazující webové adresy. Kvůli dobré správě našich webových stránek a ulehčení orientace můžeme rovněž používat soubory cookies.
KOUPELNY TURNOV jsou odhodlany zabezpečit ochranu soukromí uživatelů těchto webových stránek. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat velmi obezřetně, s maximálním důrazem na jejich důvěrnou povahu a v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu nebudeme poskytovat žádné třetí straně.