Smluvní podmínky

INFORMACE O OCHRANĚ PRÁV UŽIVATELŮ

Vítejte na webových stránkách společnosti KOUPELNY TURNOV, Železářství Praktik, IČ: 25 26 76 21, se sídlem Trávnice 925, Turnov, 511 01, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 11454 (dále též jako „KOUPELNY TURNOV“). Před procházením těchto webových stránek si, prosím, pečlivě přečtěte podmínky pro jejich používání.

Tyto uživatelské podmínky upravují podmínky přístupu na webové stránky www.koupelnyturnov.cz, včetně jejich používání a povinností z toho vyplývajících. Vztahují se na všechny osoby, které mají v úmyslu příslušné stránky www.koupelnyturnov.cz využívat. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, ihned tyto webové stránky opusťte, prosím.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Na těchto webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na jiné webové stránky a je možné je otevřít i prostřednictvím webových stránek mimo kontrolu KOUPELEN TURNOV. KOUPELNY TURNOV nenesou zodpovědnost za dostupnost nebo obsah takovýchto webových stránek a nezodpovídá za žádné škody nebo následky vzniklé v důsledku přístupu na takové stránky nebo využívání jejich obsahu. Všechny odkazy uváděné na těchto webových stránkách slouží výhradně ke zlepšení uživatelského komfortu.

VYUŽITÍ STATISTIKY WEBOVÝCH STRÁNEK
Na našich stránkách využíváme software, který zpracovává statistiky návštěvnosti a frekvence návštěv. Tento software v žádném případě nepoužíváme na shromažďování osobních údajů ani IP adres konkrétních uživatelů. Tyto údaje používáme výhradně v anonymní a souhrnné podobě pro účely zpracování statistických informací a vylepšování těchto webových stránek.

ZMĚNY UŽIVATELSKÝCH PODMÍNEK
Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv pozměnit nebo opravovat. Jako uživatelé těchto webových stránek jste povinni řídit se jejich aktuálním zněním, které byste si měli pravidelně prostudovat.

ROZHODNÉ PRÁVO A MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ
Právní vztahy, které mezi KOUPELNAMI TURNOV a uživatelem těchto stránek vznikly během používání těchto stránek, se řídí českým právem. Místně příslušným soudem na řešení sporů z těchto právních vztahů bude soud v místě sídle KOUPELNY TURNOV.